زمان برداشت تربچه بسته به رقم آن، از حدود 20 روز تا 2 ماه طول می‌کشد و برداشت ترب 3 تا 4 ماه پس از کاشت انجام می‌شود. اگر غده‌ها به مدت طولانی در خاک بمانند، این عامل باعث پوک و تند شدن آن‌ها می‎‌شود.

فهرست